อยุธยานุสรณ์
โครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) หน่วยงานในสังกัด บริษัท ปตท.

18/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเ

12/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
วิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเ

12/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย ครูมีนมัตสยา ไหมพรม ครูธนเทพ เนื่องศรี

12/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาและกีฬาไทย แดง-ขาวเกมส์ “

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาและกีฬาไทย แด

12/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่

12/ก.ค./19 - อยุธยานุสรณ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.

27/มิ.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
โครงการ CRM การจัดทำ Portfolio ผ่านระบบมือถือ

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 14.00 น.

27/มิ.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชน

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ครูฉัตรชัย สัตบุษ นำประธานและตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 9 คน เ

27/มิ.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่

27/มิ.ย./19 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม