อยุธยานุสรณ์
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น.

15/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น.

15/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดประสาท

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนั

03/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสนาสนาราม

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นม

03/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
ยินดีต้อนรับ นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระกา

03/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
นางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้าย TO BE NUMBER

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นางนิจ สังข์กาศ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเ

03/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติกา

27/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยา

27/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา

27/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์
อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ได้จัดอบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒน

19/มิ.ย./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม