อยุธยานุสรณ์
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3

22/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
รางวัล"ครูของแผ่นดิน" ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2563 ในเวลา 10.00 น. สิบเอกจันทร ภัดสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

19/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมทางไกล Video Conference ผ่าน Google Meet

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.

14/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์

14/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

14/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
การอบรมการสร้างไซต์และรวบรวมสื่อนวัตกรรม Admin

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู Admin สื่

12/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 75 ปี พระเทพโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะตัวแทนครู สภาน

12/ม.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยฉ

30/ธ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม