อยุธยานุสรณ์
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

16/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงบูรณจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูและ

16/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
นักศึกษาวิชาทหาร ชมการสาธิตการจัดหน่วยทหารม้า ณ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้พาตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธ

15/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น.

14/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
“ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดงาน “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นา

12/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในกิจกรรมหน้าเสาธง ได้ทำการแสดงความยินดีและต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

12/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
นายจิรพรรดิ์ เจริญผล ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นโมเดลฟิสิคสูงเกิน 170 ซม

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกา

04/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

01/พ.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.

28/ต.ค./18 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม