อยุธยานุสรณ์
ค่ายวิทยาศาสตร์ 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ นำนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 12 คนเข้ารับเกียรติบัต

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
สมาชิกชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล jenesys

วันที่ 16 กันยายน 2561 นางสาววริศรา สุขสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ นางสาวอรณิชา รื่นบุญ นักเรียนชั้นมัธยม

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
“เรียงถ้อย ร้อยถัก ด้วยรักและผูกพัน”

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในงาน

11/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
นักเรียนรับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียน

วันที่ 3 กันยายน 2561  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับมอบชุดเครื่องแบบน

06/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 4 กันยายน 2561  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

06/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ครูสายันต์ ขันธนิยม นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับและเชิดชูเกียรติกับสองนักก

31/ส.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ศึกษาดูงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ ได้นำคณะครู และกรรมการสภานักเรียน เข้าศึกษาดูงานผ

31/ส.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
พิธีวางพานพุ่มแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพ

30/ส.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานส

30/ส.ค./18 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม