หนองน้ำส้มวิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปี 2560

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

03/เม.ย./18 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
พิธีถวายดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560

27/ต.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมกลูกจิตสำ

08/ก.ย./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนหนองน้ำส้มจัดกิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน

04/ส.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัยเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

02/ส.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

01/ส.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
ประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมดำเนินการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

01/ส.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม