หนองน้ำส้มวิทยาคม
การนิเทศ ติดตาม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

30/พ.ค./20 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
สร้างวินัยป้องกันเชื้อ COVID-19

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการผไท อุทุมสกุลรัตน์ แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้ความรู้ในการดูแลตัวเองแก่นักเรี

12/มี.ค./20 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปี 2560

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

03/เม.ย./18 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
พิธีถวายดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560

27/ต.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมกลูกจิตสำ

08/ก.ย./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนหนองน้ำส้มจัดกิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน

04/ส.ค./17 - หนองน้ำส้มวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม