สาคลีวิทยา
ขอกราบขอบพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ท่านเจ้าคุณพิพิธ

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสาคลีวิทยา ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ขอกราบขอบพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ท่าน

08/พ.ย./18 - สาคลีวิทยา
นักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยา

ผลการตัดสินรางวัล “เยาวชนคนดี ปี 2561” ของศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาจ

05/ก.ย./18 - สาคลีวิทยา
โรงเรียนสาคลี เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา นำโดยผู้อำนวยการรพีพรรณ กีตา และครูสุภาพ ชาตินันท์ เข้าร่วมรับเกียรติบัตร รา

05/ก.ย./18 - สาคลีวิทยา
29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรีย

05/ก.ค./18 - สาคลีวิทยา
27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของกองลูก

05/ก.ค./18 - สาคลีวิทยา
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

“ไม่เสพ ไม่ซื้อ ไม่ขาย “ ผู้อำนวยการ รพีพรรณ กีตา พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสาคลีวิทยา ร่วมปฏิญาณตน และร่วม

05/ก.ค./18 - สาคลีวิทยา
โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2561

3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้ง ผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 /2561 รวมถึง

26/มิ.ย./18 - สาคลีวิทยา
โรงเรียนสาคลีวิทยาได้จัดงานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยาได้จัดงานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โดยในปีนี้มีการมอบทันให้ก

22/มิ.ย./18 - สาคลีวิทยา
ท่าน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ได้เป็นตัวแทนในนามของโรงเรียนสาคลีวิทยา

4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ท่าน ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช

05/มิ.ย./18 - สาคลีวิทยา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในส่วนของงานแนะแนวการศึกษาต่อได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ลงโป

25/พ.ค./18 - สาคลีวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม