สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาธนี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่

08/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมสัมนา ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้

08/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร คณ

08/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-N

02/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
OBEC Cambridge School Summit 2020

เด็กหญิงปิยธิดา กาญจนสาร  เด็กหญิงชนิศาภรณ์ ตั้งวงศ์คณารักษ์ Year9 และ เด็กหญิงศิรดา การสมชิต Year8 นำเสนอผลง

02/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมโซน วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูพลาก

02/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ เป็นประธานก

02/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสภานักเรียน เทอม 2 ปี 2563

  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุมวิสามัญ สภานักเรียน ภาคเ

01/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2563

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ได้กล่าวต้อนรับและ

01/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลเหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ได้ส่งนักเรีย

01/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม