สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

05/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

03/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกตรกรรม)

          เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ

02/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส

10/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมออกกำลังกาย ขยับกาย สบายใจ สไตล์ สวนนนท์ (กิจกรรมแอโรบิค)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม              

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ร่วมกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เมื่อวันเสาร์ที่  29  มิถุนายน  2562  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี คณะครูและนักเรียน  ร่

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม