สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ให้โอวาทและกล

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้โอวาท

27/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  และน

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 นำนักเรียนแผนกา

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
"ธรรมะหนึ่งวันในวัดชลฯ เพื่อลูกสวนนนท์" ค่ายคุณธรรม

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ธรรมะหนึ่งวันในวัด

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

23/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนายณิชภัทร เกริกกิตติกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนายณิชภัทร เกริกก

23/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

22/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยกา

17/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในโอกาสมาบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้

17/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม