สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุห

18/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วม

15/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  เข้าร่

15/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม Sakura Network Camp ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกร

13/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กีฬาคุรุสัมพันธ์ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรี

12/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

10/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นายชาคริสต์ ทองรักชาติ

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  นายณ

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3  และ    

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเ

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วม

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม