สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ

12/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานต้อนรับและแสดงความยินดี แด่ นาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโร

10/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนรัตนโกสินสินทร์สมโภช บางเขน เข้าศึกษาดูงาน

   เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเร

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คุณครูมณเฑียร คุณวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คุณครูมณเฑียร คุณวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเร

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโ

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ฉัตร

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนรัตนโกสินสินทร์สมโภช บางเขน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเร

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม