สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผ

04/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อ

04/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมศูนย์ประสานงาน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก ณ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พร้อมด้วย

04/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การปฐมนิเทศแนวทางการเขียนแฟ้มทะเบียนประวัติราชการ ( ก.ค.ศ.16)

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  กล่าวต้อนรับกลุ่มบริหาร

30/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

30/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

29/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  แสดงความอาลัยต่อการถ

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการร

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วม

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม