สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางศิริล

04/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยก

03/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

30/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดงานแถลงข่าวฟุตบอล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดงานแถลงข่าวฟุตบอล รุ่นอายุไม่เ

30/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการท่องศิลป์ในถิ่นนนท์ ยลถิ่นไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้

30/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เป็นประธานปิด

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมสังคมปริทรรศน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสนทนากลุ่มในโครงการวิจัย เรื่อง “

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 คุณครูสิริภัทร์ลดา เพชรมงคลเวชน์ คุณครูศิริรัตน์ ด้

26/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะผู้บริหาร และกรรมการกลุ่มการบริหารวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว

22/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ "เติมบุญลูกสวนนนท์" นำโดยคณะรพีจรัส

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรและนักเรียน นำโดยคณะ "รพีจรัส" ร

21/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม