สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  ควบคุมการปรับปรุงสนาม

17/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เข้าร่วมพิธีมอบป

13/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมค

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคล พร้อมคณะครู โรงเร

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  นางศิริ

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

06/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประจำปีการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

06/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมการดำเนินงาน กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

เมื่อพุธวันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนก

05/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม