สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ครูนภาพร บัวแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ ครูธมกร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  ครูนภาพร  บัวแก้ว  ผู้ช่วยรองผู้อำ

28/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบเงินสนับสนุน

คณะผู้บริหาร และผู้แทนครู รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน  40,000 บาท น้ำดื่ม จำนว

28/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  คณะผู้บริหาร คณะครู แ

27/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

            ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์   ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  คณะครู

27/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยกา

27/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะ "นทีพิสุทธิ์" ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ "

          ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร แข

26/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

26/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดเตรียมสถานที่สำหรับการแปรอักษรงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

24/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.นนทบุรี ณ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มกา

24/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

24/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม