สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมุทิตาคารวะ ปีการศึกษา 2562 “ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดพิธีมุทิตาคารวะ 2562 “ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู

26/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนและคุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ

นักเรียนและคุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ “ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูช

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คุณครูชมมงคล จวงจ่าย ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ AFS

คุณครูชมมงคล  จวงจ่าย เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ได้รับเกียรติ   ร่วมเป

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ "SKN: Passion to Career

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวย

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
2562 คุณเอกวัฒน์ ไทยวัฒน์ ผู้บริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน American

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คุณเอกวัฒน์ ไทยวัฒน์ ผู้บริหาร

20/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมงาน 2019 YEOSU

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนว

19/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมสัมมนาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครู พร้อมผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาสภาพัฒนาเศรษฐ

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานในการประชุม

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม Languages Fun Day Camp 2019 “5 Languages, 5 Culture”

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรม Ipad in Classroom โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2562  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี         โดยกลุ่มสาระการเร

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม