สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนา

18/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพร

14/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีจ.นนทบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

 

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรับเกียรติบัตรโรงเ

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วางพวงมาลาวันเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้แทนครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่ิงในวันเจ้าพระยารัตนาธิเบ

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันภาษาจีน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 นางสาวปพิชญา เอกยศสุพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มุทิตาจิต ระดับม.6

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธย

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะครูต้้อนรับคณะศึกษา

11/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม