สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

งานปฐมนิเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

08/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ป

04/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ร่วมทำกิจกรรมปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561

04/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประกวดโยธวาทิต ระดับนานาชาติ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการประกวดโยธวาทิต ระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ป

01/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วันที่ 25 เมษายน 2561  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจ

26/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประกวด Thailand Junoir Water Prize 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ได้นำนักเรียนชมรมหุ่นยนต์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า

26/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี       ได้นำนักเรียนไปร่วมก

02/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

02/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดร.โพยม  จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่

01/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อตั้งมาครบ 40 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 19.00 น.  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประ

31/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม