สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๖๑ งานโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันงดสูบบุห

01/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำคณะครู บุคลากรและนักเรี

25/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภา

22/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3 ได้มี

22/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2

การการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนยอดเยี่ยม ตั้งแต่ 3.85-4.00

22/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

ตามโครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่

21/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันกล้ากุหลาบ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันกล้ากุหลาบ(พาน้องเข้าห้องเรียน สวนนนท์) 

18/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
English through Cultures for Thailand 4.0

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน "English

11/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๑

11/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กำหนดการอบรมครูเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

อบรมครู  เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 9-

09/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม