สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ  กลุ่มการบริหาร

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำน

24/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

                   นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน

20/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระด

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

            ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ  ร่วมพิธีมอบโล่เ

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครู บุคลากรและนักเรียนคณะ“พฤกษาขจี” ร่วมกิจกรรม ตักบาตรวันพุธ “

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียนคณะ“พฤกษาขจี” ร่วมกิจกรรม   ตักบาตรวันพ

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ผู้บริหาร     ใ

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี     นายบุณยทัต

19/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม