สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนสวนกกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

13/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประธานกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูต

13/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตัวอย่างการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

11/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศการสอนออนไลน์

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโฌรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ

11/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
สวัสดีปีใหม่และขอพร

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    นำคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรนายณ

07/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  มอบหมายให้  นางศิริลักษณ์        จันทรกานตาน

07/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเพื่อวางแนวทางเรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   มอบหมายให้นางศิริลักษณ์      จันทรกานตานนท์

06/ม.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
สวัสดีปีใหม 2564

   นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการ

30/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอั

28/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ 

28/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม