สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำน

17/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ชนะ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31 ) ประจำปี 256

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โคงการห้องเรียนพิเศษจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติในโครงการ

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู

       เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายยงยุทธ์ โพธิ์สระ เข้ารับ

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี    ในโอกาสที่ นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ เข้าร

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันส

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายโชติ ฟักเขียว

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไปและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบว

15/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.

18/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 10 และ 16 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ

18/ก.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม