สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวิชา Independent Study (IS

     ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางศิริลักษณ์ จัทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ เป็นประธานก

22/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการ

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวก

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

       ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วม

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-N

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู

01/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  จัดงานวัน “ศรัทธาผาสุก”      เพื่อแสดงถ

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณครูวสันต์ ผ่องปัญญา

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณครูวสันต์ ผ่องปัญญา เป็นผู้แทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบกระเช้าส

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ  กลุ่มการบริหาร

27/ธ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม