สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

14/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ทำ MOU

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ดำเนินการทำ MOU. กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

14/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Word Robot Game 2017

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัล 3 รางวัล

12/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบ Tablet ให้แก่โรงเรียนน้อง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดำเนินการมอบ Tablet ให้แก่โรงเรียนน้อง

10/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการรินน้ำใจสู่ชาวใต้

ประชุมดำเนินงานโครงการรินน้ำใจสู่ชาวใต้

10/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วงโยธวาทิตได้รับรางวัลชนะเลิศ

วงโยธวาทิตได้รับรางวัลชนะเลิศ

07/ส.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำโดย ดร.โพยม จันทร์น้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการ Sreet Parade และ D

07/ส.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม