สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.โพยม จันทร์น้อย เยี่ยมค่ายลูกเสือ ม.3

ดร.โพยม จันทร์น้อย เดินทางเยี่ยมค่ายลูกเสือ- เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่

08/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ คร

05/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศ

29/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมจัดเตรียมความพร้อมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 โดยมีโรงเรี

24/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนก่อน

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ โครงการห้องเรียนพิเศษ

24/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน ธเนศ ขำเกิด มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคร

24/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ พร้

23/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ พร้

23/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ฝึกซ้อมการแสดงเปิดค่ายงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบฯและงานกรีฑาฯ

พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ผู้แต่งเพลงราชาทรงพระเจริญ ได้ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมการแสดงเปิดค่

23/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม

นายโพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเ

21/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม