สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที

30/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3

ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

30/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานกุหลาบหลวง

กิจกรรมหอมกลิ่นกุหลาบ “ครูสวนกุหลาบ ครูไทย 4.0” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

22/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมงานกีฬาคุรุสัมพันธ์ครั้งที่ 9

ดร.โพยม  จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ

21/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตร

05/ม.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
International Programme

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ทำการประชาสัมพันธ์ โครงการ International Programme (SKNIP)

20/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนชั้น ม.6

นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่

12/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมวางพานพุ่ม

นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ณ รัฐสภา

12/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.โพยม จันทร์น้อย เยี่ยมค่ายลูกเสือ ม.3

ดร.โพยม จันทร์น้อย เดินทางเยี่ยมค่ายลูกเสือ- เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่

08/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ คร

05/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม