สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม "วันรุ่น วัยเรียน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิ

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนส

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

     นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาล

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล วันสถาปนาสำงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายพลากร จำลอง รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี นางสาวชญานิศ ธนเดชภูมิสิทธิ เข้ารับตำแหน่งรองผอ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวชญา

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
แสดงความยินดี นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ เข้ารับตำแหน่งรองผอ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาววิช

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี นางสาววัขราลักษณ์ ทองกระจ่าง เข้ารับตำแหน่งรองผอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาววัชร

09/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมประชุมผู้บ

17/ต.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม