สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อนุมัติงบประมาณในการพัฒนา

09/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อม ๖

09/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวน

08/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

07/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

07/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส

06/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)

06/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย

05/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

03/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกตรกรรม)

          เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ

02/ส.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม