สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี วันที่ 25 เมษายน 2561  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจ

26/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประกวด Thailand Junoir Water Prize 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ได้นำนักเรียนชมรมหุ่นยนต์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า

26/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี       ได้นำนักเรียนไปร่วมก

02/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

02/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดร.โพยม  จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่

01/เม.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อตั้งมาครบ 40 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 19.00 น.  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประ

31/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ศาลพระภูมิ ผู้อุปการคุณ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจ

30/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที

30/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3

ผลการทดสอบ O-NET ผู้ทำคะแนนสูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

30/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานกุหลาบหลวง

กิจกรรมหอมกลิ่นกุหลาบ “ครูสวนกุหลาบ ครูไทย 4.0” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

22/มี.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม