สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2

การการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนยอดเยี่ยม ตั้งแต่ 3.85-4.00

22/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

ตามโครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่

21/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันกล้ากุหลาบ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันกล้ากุหลาบ(พาน้องเข้าห้องเรียน สวนนนท์) 

18/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
English through Cultures for Thailand 4.0

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน "English

11/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๑

11/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กำหนดการอบรมครูเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

อบรมครู  เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 9-

09/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

งานปฐมนิเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

08/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ป

04/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ร่วมทำกิจกรรมปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561

04/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประกวดโยธวาทิต ระดับนานาชาติ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการประกวดโยธวาทิต ระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ป

01/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม