สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

25/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้มีวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนิน

25/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมสัปดาห์วันห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วันห้องสมุดในหัวข้อ “อ่านอีกครั้ง” ระหว่างวันที่ 25-29  มิถุนายน  2561 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต

25/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ

22/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดการประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมี นายสุโข วุฑฒิโชติ  อดี

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเครือสวนกุหลาบ

คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้งใต้ร่มพระบารมี งานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเ

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ Thailand-Australia Partnering

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มการบ

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์

07/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมทางการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา วันที่ 4

05/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้นำนักเรียนไปร่วม "การแข่

04/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม