สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเครือสวนกุหลาบ

คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้งใต้ร่มพระบารมี งานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเ

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ Thailand-Australia Partnering

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มการบ

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์

07/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมทางการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา วันที่ 4

05/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้นำนักเรียนไปร่วม "การแข่

04/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม

คณะครูศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบั

01/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๖๑ งานโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันงดสูบบุห

01/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำคณะครู บุคลากรและนักเรี

25/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภา

22/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3 ได้มี

22/พ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม