สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
AFS International Programs, Thailand

งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์

09/ก.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
STEP CAMP (1-7 July 2018), SINGAPORE

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้สนับสนุนงานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ได้นำคณะนักเรียนเข

09/ก.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาการทางภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานใ

06/ก.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้น 

05/ก.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปัที่ 1 ทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลั

04/ก.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร

28/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานวันมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูผลงานตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร โดยมี ดร.โพยม 

27/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็

26/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

26/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และ กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ใน

26/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม