สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรมบรมราช

10/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้นำนักเรียนไปร่วม "การแข่งขันโครงงานคณิตศา

10/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรมบรมราชินีนาถ ในรั

09/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561

08/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วางพวงมาลาถวายสักการะและลงนามถวายราชสดุดี เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ครูคำภีร์ จันทร์ศรี และครูเทิดพงษ์  ต่อดอก  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     เป็นต

07/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการประกวดคลิปภาพยนต์สั้นต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปี 2561 ในหัวข้อ

จังหวัดนนทบุรีจัดแข่งขันโครงการประกวดคลิปภาพยนต์สั้นต่อต้าน    ยาเสพติด ประจำปี 2561 ในหัวข้

07/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา“

 นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน นำครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่

02/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญา  ขอ

01/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กลุ่มงานแนะแนว)

01/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพร

26/ก.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม