สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมจัดเตรียมความพร้อมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 โดยมีโรงเรี

24/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนก่อน

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ โครงการห้องเรียนพิเศษ

24/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน ธเนศ ขำเกิด มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคร

24/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ พร้

23/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ พร้

23/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ฝึกซ้อมการแสดงเปิดค่ายงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบฯและงานกรีฑาฯ

พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ผู้แต่งเพลงราชาทรงพระเจริญ ได้ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมการแสดงเปิดค่

23/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม

นายโพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเ

21/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กีฬาสี "สวนนนท์เกมส์ ครั้งที่ 38

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 38 "สวนนนท์รวมใจ พัฒนากีฬาไทยสู่สากล 2017"

17/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันประชันธง สวนนนท์เกมส์ ครั้งที่ 38

นายโพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประชันธง สวนนนท

16/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

14/พ.ย./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม