สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษ

24/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี นาฏ

23/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด)

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำนักเรียนไปแข่งขันตอบคำถาม 

20/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดโครงการแข่งขันหุ่นย

20/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทส

17/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกิจกรรม

16/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรมบรมราช

10/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้นำนักเรียนไปร่วม "การแข่งขันโครงงานคณิตศา

10/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรมบรมราชินีนาถ ในรั

09/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561

08/ส.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม