สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์     

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมประชุมโครงการ Entrepreneurship Education

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  มอบหมายให้ ครูรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ ผู้ช่วย 

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-N

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์       

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี นายชาลี วัฒนเขจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ น

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิ

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมกิจกรรม วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระกา

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมกิจกรรม วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ 2

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูพลากร จ

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา

  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ป

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นายโชติ

09/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม