สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมแปรอักษรในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งช

14/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

14/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิ

13/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายวันปีใหม่ บุญตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้โอวาทแก่

13/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู เครือสวนกุหลาบฯ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางศิริล

09/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กราบสักการะหลวงพ่อสวนกุหลาบ พระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย พระบรมราชาสาวรีย์รัช

09/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม"ธรรมะหนึ่งวันในวัด" ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาค

09/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานใน

07/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประ

07/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม