สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มการบริหารกิจการนั

05/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

04/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมงานประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรักสวนนนท์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมเตรียมงาน

02/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น (

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนร่วมเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ

27/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  และกลุ่มสาระฯภาษาต่างปร

25/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  และ 

25/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี เป็นประธานในการประชุมค

24/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ได้รับเกียรติและให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธ

24/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2561 ณ

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  ให้การต้อนรับคณะผู้บร

24/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางบุญช่วย ปิ่นสุวรรณคุปต์ และนางชมมงคล จวงจ่าย

นางบุญช่วย  ปิ่นสุวรรณคุปต์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และ

24/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม