สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256

04/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้มอบกระเป๋าเครื่องเขียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กำลังใ

04/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานสนามสอบและได้ต

04/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายกิ่งก้านกุหลาบ ครั้งที่ 4

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิ

30/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ   ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ

30/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประกวดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.สุรวุฒิ   ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดก

30/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
Welcome AFSers to AFS Nonthaburi Chapter 25th January,2019

นางศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ นายบุณยทั

25/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ พร้อมคณะคร

24/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม