สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ชมรมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2562 

14/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บร

11/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และพร้อม

10/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เข้าพบรับพรปีใหม่

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี นายศิริ

08/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  พร้อมคณะครู กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและ

08/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่

07/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มการบริหารกิจการนั

05/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

04/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมเตรียมงานประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรักสวนนนท์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมเตรียมงาน

02/ม.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น (

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนร่วมเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ

27/ธ.ค./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม