สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม "เด็กโชว์พอร์ต สอนทำ Porfolio"

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

20/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ "เติมบุญลูกสวนนนท์" ณ ศาลาทรงไทย

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกีย

19/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะครู

นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธ

18/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน ร่

13/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ “เติมบุญลูกสวนนนท์” นำโดยคณะ “พฤกษาขจี”

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรและนักเ

12/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บ

06/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำ

06/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผ

04/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อ

04/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม