สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
"ธรรมะหนึ่งวันในวัดชลฯ เพื่อลูกสวนนนท์" ค่ายคุณธรรม

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ธรรมะหนึ่งวันในวัด

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

23/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนายณิชภัทร เกริกกิตติกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนายณิชภัทร เกริกก

23/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

22/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยกา

17/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในโอกาสมาบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้

17/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันกล้ากุหลาบ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวต้อนรับนักเรียนในโอก

16/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรม “

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรม “อบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม” โ

15/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้”

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดการอบ

14/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การอบรมกลยุทธ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวเปิดการอบรมกลยุทธ์ “

14/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม