สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายสุนทร พริกจำรูญ

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นายบุณยทัต บุญล้้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบ

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานแนะแนวนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ

งานแนะแนวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ “บ่มเพาะเด็ก Gen ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต้อนรับคณะครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพ

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวอาภาพร

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนประจำปีการศึกษา 2563

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการ

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี

นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป พร้อมผู้แทนครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีร่วมพิธีถวายราชสัก

24/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวัชระ ชวีวัฒน์

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นาย

24/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กำพล วิลยาลัย

 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กำพล วิลยาลัย เนื่อง

24/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ

12/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม