สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม              

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ร่วมกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เมื่อวันเสาร์ที่  29  มิถุนายน  2562  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี คณะครูและนักเรียน  ร่

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี และคณะครู  ร่วมพิธีทำ

06/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ภาพกิจกรรมการแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี

02/ก.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียน

28/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ครูนภาพร บัวแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ ครูธมกร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  ครูนภาพร  บัวแก้ว  ผู้ช่วยรองผู้อำ

28/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบเงินสนับสนุน

คณะผู้บริหาร และผู้แทนครู รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน  40,000 บาท น้ำดื่ม จำนว

28/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  คณะผู้บริหาร คณะครู แ

27/มิ.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม