สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู เครือสวนกุหลาบฯ

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางศิริล

09/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กราบสักการะหลวงพ่อสวนกุหลาบ พระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย พระบรมราชาสาวรีย์รัช

09/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม"ธรรมะหนึ่งวันในวัด" ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาค

09/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานใน

07/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
จัดการอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประ

07/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงค

07/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มกา

07/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดกิ

03/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัด

03/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิท

02/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม