สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคกลาง ตะวันออก

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี

01/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

นางมาลัย อุรเคนทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนร

30/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

     นางมาลัย อุรเคนทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ เป็นประธานการประชุมคุณครูผู้สอนรายวิชาการศ

30/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รับลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่2

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กำหนดรับลงทะเบียนเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนนานาชาติ ประจำปีการศึกษา2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธาน

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดี นายดนัย ศรีเกตุสุข

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมแสดงความยินด

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรม หัวข้อเรื่อง

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรม "ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นและจิตวิทยาเช

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านนิพนธ์

     นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมวาระพ

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมใหญ่ ครั้งที่7/2563

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายไพฑูรย์ จารุสาร ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบกระเ

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม