สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

30/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

29/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  แสดงความอาลัยต่อการถ

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการร

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วม

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ให้โอวาทและกล

28/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้โอวาท

27/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  และน

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 นำนักเรียนแผนกา

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
"ธรรมะหนึ่งวันในวัดชลฯ เพื่อลูกสวนนนท์" ค่ายคุณธรรม

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจ

24/พ.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม