สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานในการประชุม

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม Languages Fun Day Camp 2019 “5 Languages, 5 Culture”

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรม Ipad in Classroom โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2562  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี         โดยกลุ่มสาระการเร

18/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  ควบคุมการปรับปรุงสนาม

17/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล เข้าร่วมพิธีมอบป

13/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมค

11/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
วางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคล พร้อมคณะครู โรงเร

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  นางศิริ

09/ก.ย./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม