สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอั

28/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ 

28/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID-19

นายโชติ  ฟักเขียว  รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป   พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองการสาธ

25/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กำจัดปลวกเพื่อความปลอดภัย

นายโชติ  ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป  ประสานให้บริษัทกำจัดปลวกเ ข้ามาฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกบริเวณชั้นหน

24/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คุณครูวิจิตฎ์ตรา สิริสุมนต์ธา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  มอบหมายให้  คณะครูโรงเรียน  สวนกุหลาบวิทยาลั

24/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
แสดงความยินดีแด่นายไพฑูรย์ จารุสาร

ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร นางสุนีย์ สอนตระกูล       อดีตผ

24/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า2019

     เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563   นายโชติ   ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป นำนักการภารโรง ฉี

24/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเลือกตั้งคณะกรรมการนัก

22/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมสภาสถาบันสวนกุหลาบ ครั้งที่ 3 / 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   คณะผู้บริ

22/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
PRE SKN ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีจัดโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียน   

21/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม