สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

       เมื่อวันที่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เดินทางไป    ศึกษาดูงาน

29/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำสรุปรายงานผล

27/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.5

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.5/1 - ม.5/3 เดินทางไปศึกษา   แหล่งเรียนรู

27/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการ    รับสมั

23/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชี้แจงแนวการปฏิบัติงาน   

23/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบกระเช้า ใบอนุโมทนาบัตร หนังสือขอบคุณ เกียรติคุณบัตร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นน

23/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ชาคริส ภู่งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

    ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่ม

23/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวิชา Independent Study (IS

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการ

23/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และบุคคล นา

23/ก.พ./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม