สตรีนนทบุรี
การอบรม Ebook

25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดย ดร.

25/ก.พ./21 - สตรีนนทบุรี
กิจกรรมวันตรุษจีน

11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดย ดร.

11/ก.พ./21 - สตรีนนทบุรี
สอวน.ชีวะวิทยา

*ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ลักษิกา พงษ์ทองเจริญ 

23/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

23/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
รางวัลครูดีของเเผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีนนทบุรีแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน

20/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
การอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

       20 มกราคม 2564 โรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.

20/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
แสดงความยินดีกับคุณครู

แสดงตวามนินดีกับครูที่ได้รับรางวัลการสร้างสื่อออนไลน์ 

14/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

    21-23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพ

24/ธ.ค./20 - สตรีนนทบุรี
นักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีรับรางวัล Special prize

        คุณครูอัญชลี มาลัยทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียน ได้แก่ น.ส.พารีซ่าร์ เดห์กาน น.ส

24/ธ.ค./20 - สตรีนนทบุรี
การป้องกัน covid 19

21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสตรีนนทบุรีดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารเ

22/ธ.ค./20 - สตรีนนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม