ศรีบุณยานนท์
ธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการ

06/พ.ย./19 - ศรีบุณยานนท์
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนศรีบุณยานนท์

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นทีสรรพวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เข้าร่วมการแข่งขัน GH Bank เทควันโ

22/ต.ค./19 - ศรีบุณยานนท์
แสดงความยินดี

กิจกรรมนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ

20/ส.ค./19 - ศรีบุณยานนท์
ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีบุณยานนท์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

31/ส.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
ยินดีกับนายณพลักษณ์ วงษ์ศิริ นักเรียนทุน พสวท.

นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์  มอบเงินขวัญถุงและช่อดอกไม้ ให้แก่นายณพลักษณ์ วงษ์ศิริ นักเรียนทุน

28/ส.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ

นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

12/ส.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
กิจกรรมนิเทศสัญจร โรงเรียนศรีบุณยานนท์

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯแล

22/ก.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
ครู นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ กิจกรรม พระพุทธศาสนา 1 วัน ในวัด ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

21/ก.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศวัสมน ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางธราภรณ์  พรหมคช ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศวัสมน ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับคั

18/ก.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม