วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วอลเลย์บอลประเภท18ปีชาย

เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.ค 60 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภท 18 ปี ชาย

19/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ได้ดำเนินการแห่เทียนพรรษาบริเวณชุมชนใกล้เคียงและในต

19/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3
งานมหกรรมกีฬามวลชน อบจ.พระนครศรีอยุธยา

18/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กิจกรรม ทำจากใจ ถวายพ่อ (ร.ร วิเชียรฯ)

วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมทำจากใจถวายพ่อ 

13/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลู

13/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
นำโดย ผอ.ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี เป็นประธาน

07/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จัดโครงการค่ายคุธรรม

ทัศนศึกษาเชิงปฎิบัติธรรมของลูกๆชาว ว.ช. ทั้งโรงเรียนเลย โดยแยกไปในแต่ละวัดทั่วตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา

10/ต.ค./13 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์จัดค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิตให้ศิษย์รัก

ทัศนศึกษาเชิงปฎิบัติธรรมของลูกๆชาววิเชียร์กลิ่นสุคนธ์ทั้งโรงเรียน โดยแยกไปในแต่ละวัดทั่วตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา

10/ต.ค./13 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม