วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
มหกรรม to be number one ปี 2561 อ.วังน้อย จ.อยุธยา

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายบดินทร์  เกษม

20/มิ.ย./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
การประชุมผู้บริหาร ในสพม.3 ครั้งที่ 2/2561

โรงเรียนวิเชียรรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 3 โดยมีนายวีระว

20/มิ.ย./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คืนธรรมชาติสู่ตำบลลำไทร

เมื่อวันที่ 9 ส.ค 2560 นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คืนธรรม

10/ส.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
อบรมโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ท่านผอ.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูรับผิดชอบงานแผนงานโรงเรียนและครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการ

09/ส.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปี2560

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรวเรียนได้จัดกิจกรรมอาเซียน 

09/ส.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 2560

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 2560

09/ส.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือในอำเภอวังน้อย

วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเ

27/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิราลงกรณ

ผู้บริหาร นำโดย ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุนี คณะครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนวิเชียรกลิ่สุคนธ์อุปถัมภ์

27/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
To be number idol

นายภูวดล ปงการี นักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

19/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
อบรม Active Learning + PLC

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม เข้าอบรม Active Learning + PLC

19/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม