วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พิธีเดินสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนตรนารี

1 ก.ค 2561 พิธีเดินสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ วันสถาปนาลูกเสือแห่งาติ 1 กรกฎาคม ภายใต้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพต

26/ก.ค./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ค่ายทักษะชีวิต ภายใต้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สพม.3 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติ

03/ก.ค./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย โดยมี ดร.ฉัตรชัย

03/ก.ค./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
แข่งขัน To be number one ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์เข้าร่วมประกวดโครงการ To be number one โดยมีรายการดังน

03/ก.ค./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนวิเชียรฯร่วมกับ อบต.ลำไทร ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพต

03/ก.ค./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
มอบเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายศักดา มังคะรัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวิเชียรฯ ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องก

03/ก.ค./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ดูงานนวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธน

25/มิ.ย./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ดูงานมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรีย

25/มิ.ย./18 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม