วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 62 ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และไ

14/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
รับการประเมิน กตปน.

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี

14/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ประกวด To be number one Idol รุ่นที่ 9

นายชยณัฐ ไวยพงษ์ศรี นักเรียนชั้น ม.4/2 เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าประกวด รายการ To be number one Idol รุ่นท

14/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 “ครอบครัวเดียวกัน ผูกสัมพันธ์

11/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 100% จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย จ.อยุธยา

01/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ขอบคุณวิทยากรติว o-net

สัปดาห์แห่งการเตรียมสอบ O-Net ม.3

01/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ประกวดมารยาทไทยระดับชาติและประกวดสวดมนต์ระดับจังหวัด

1.การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่  28 

30/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
แข่งขันกรีฑา อบจ.อยุธยา แชมป์เปี้ยนคัพ

การแข่งขันกรีฑา อบจ.อยุธยา แชมป์เปี้ยนคัพ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 28-29 มกราคม 2562

30/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
สัปดาห์แห่งการติว O-Net ม.3

วันที่ 21 -25 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดสัปดาห์แห่งการติว O-Net ชั้น ม.3 เพื่อเตรียมการสอบ O-Net ในเดือน กุมภาพันธ์นี

24/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
แนะนำผอ.คนใหม่

นายวรรณสูตร  พันธุมะเกียรติ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปแนะนำตัวที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นส

24/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม