วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
การประชุม Video Conference ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564  โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  นำโดยนายวรรสูตร พันธุมะเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชี

08/ม.ค./21 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
การประชุมเพื่อวางแผนในสถานการณ์ COVID-19

วันจันทร์ที่  4 มกราคม 2564 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  นำโดย นายวรรสูตร พันธุมะเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนว

08/ม.ค./21 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
สวัสดีปีใหม่ 2564

นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการโ

31/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์จัดให้มีการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

25/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ฉีดยาฆ่าเชื้อ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เข้ามาฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ให้กับโ

25/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
อบต.ลำไทร ฉีดยากันยุง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร  เข้ามาฉีด

21/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
การประกวดภาพถ่าย The best shot

วันที่ 16 ธันวาคม 2563  นายนพรัตน์  ศรศิลป์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  มอบเกียรติบัตรให้กับนั

17/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ติวนักธรรมศึกษา

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  ได้จัดติวนักธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

17/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
วันวชิราวุธ 2563

วันที่  9  ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวร

14/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โดยการนำของท่าน ผอ.วรรณสู

06/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม