วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำนักเรียนแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหา สวดมนต์และร้องเพลง พิธี

05/มี.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรายุทธ ภาคาแพทย์

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.25652 สภานักเรียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับท่าน อ.ศร

05/มี.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งพี่ลาน้อง (งานปัจฉิมนิเทศ)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สภานักเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งพี่ลาน้อง ให้รุ่นน้อง ม.3 และ รุ่นพี่

05/มี.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สภานักเรียนจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6

05/มี.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3และม.6

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม

05/มี.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2562

วันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ตามโรงเรียนในเขตอำเภอวังน้อย จ.อยุธยา เพื่อแนะนำโรง

28/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
สัปดาห์แห่งการติว O-Net ม.6

ขอขอบคุณท่าน ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในโรงเรียน ม

28/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 62 ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และไ

14/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
รับการประเมิน กตปน.

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี

14/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ประกวด To be number one Idol รุ่นที่ 9

นายชยณัฐ ไวยพงษ์ศรี นักเรียนชั้น ม.4/2 เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าประกวด รายการ To be number one Idol รุ่นท

14/ก.พ./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม