วัดเขมาภิรตาราม
นายกฤติธี ธรรมหรรษา เด็กดีเด็กเก่ง สอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ได้

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ขอแสดงความยินดี กับ
นายกฤติธี ธรรมหรรษา นักเรียนชั้น ม.3/1

26/มี.ค./18 - วัดเขมาภิรตาราม
วงดนตรีลูกทุ่งเขมาคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นำโดย ท่านผู้อำนวยการดร.จรุญ  จารุสาร

26/ม.ค./18 - วัดเขมาภิรตาราม
ยุวกาชาดเขมาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ นำโดย ครูผดุงศักดิ์

ยุวกาชาดเขมา นำโดย ครูผดุงศักดิ์ บูรณะสมบัติ และครูไพโรจน์  รักอ่อน

26/ม.ค./18 - วัดเขมาภิรตาราม
ดร.จรุญ จารุสาร แสดงความยินดีกับคุณครูกาณช์ฐิยากร

ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แสดงความยินดีกับ
นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์และ

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
คุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดีกับคุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ  เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
ครูมธุรส ลีราช ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดร.จรุญ  จารุสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ
              นางสาวมธุรส ลีราช

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
เด็กหญิงฟ้าใส จากนอก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงฟ้าใส จากนอก นักเรียนชั้นม.1/3

08/ก.ย./17 - วัดเขมาภิรตาราม
เด็กชายจักราวุธ วงษ์สง่า

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดี กับเด็กชายจักราวุธ  วงษ์สง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2

19/ส.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
เด็กหญิงฟ้าใส จากนอก

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงฟ้าใส  จากนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

19/ส.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม