วังน้อยพนมยงค์วิทยา
โอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) เข้ารับเกียรติบัตร

10/พ.ย./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)   ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

06/พ.ย./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.วังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.วังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

06/พ.ค./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดและตัดสินผลงาน

23/เม.ย./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
W.P. Open House 2018 "เปิดบ้านวิชาการ"

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.

16/ก.พ./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องในวันกองทัพไทย

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ได้รับเกียรติจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เชิญ

29/ม.ค./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครนายก

วันที่ 4 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 เนื่

29/ม.ค./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม