ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมงานของดีผักไห่ 58

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมกับอำเภอผักไห่ โดยทางอำเภอผักไห่จัดงานของดีผักไห่ 58 ทางโรงเรียนได้นำเสนอความรู้ผ

01/มิ.ย./15 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีขอขอบพระคุณคุณพิสุทธิ์ ภัทรภูมิกุล

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีขอขอบพระคุณคุณพิสุทธิ์ ภัทรภูมิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอเริลกรุ๊ป จำกัด ได้สนับสนุนซุ้มเฉลิ

23/พ.ค./15 - ลาดชะโดสามัคคี
โครงการส่งเสริมความรักความผูกพันสถาบัน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.58โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความผูกพันสถาบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง

14/พ.ค./15 - ลาดชะโดสามัคคี
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม. 3 รับมอบจากบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัด (ปูนอินทรีย์) นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้จัดพิธีมอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการเกษตร โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จากบริษัทนครหลวงคอ

10/ต.ค./13 - ลาดชะโดสามัคคี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม