ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี อบรมการใช้โปรแกรม SGS

คณะครูโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี อบรมการใช้โปรแกรม SGS วันที่ 13 มกราคม 2559

13/ม.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

11/ม.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

   เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลตำบลลาดชะโด

11/ม.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จกระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสื

25/พ.ย./15 - ลาดชะโดสามัคคี
สืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันในรายการทำกระทงสวยงาม จัดป้ายนิ

25/พ.ย./15 - ลาดชะโดสามัคคี
โครงการ eDLTV กล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อน

คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หน่วยฝึกโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โดยมีนายศราวุธ  จันทะสงคราม หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการ

01/ต.ค./15 - ลาดชะโดสามัคคี
พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน เพื่อให้คณะครู นักเรียนแล

11/ส.ค./15 - ลาดชะโดสามัคคี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ O-

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ O-NET ให้กับครูทั้งโรง

08/ส.ค./15 - ลาดชะโดสามัคคี
ร่วมปลูกป่าในโครงการ"อบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน"

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกันปลูกป่าในโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีในโครง

14/ก.ค./15 - ลาดชะโดสามัคคี
เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้กำหนดในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยในการนำของผอ.สันติ สุวรรณหงษ์ ผอ.

09/มิ.ย./15 - ลาดชะโดสามัคคี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม