ลาดชะโดสามัคคี
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โรงเรียนชั้นนำเศรษฐกิจพอเพียง กับกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพแล

22/ส.ค./17 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี กีฬาภายในลาดชะโดสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 34 ปี

 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี กีฬาภายในลาดชะโดสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 34 ปี 2559

05/ต.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
รับมอบเกียรติบัตร

นายสันติ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี รับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ขอ

22/ก.ย./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยบูรณาการกับสัปดาห์ห้องสมุด

11/ส.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียนในสังกัด ปี 2559 วันที่ 2 สิงหาค

02/ส.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี พุทธศักราช 2559

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี พุทธศักราช 2559 โดยส่งเรือเข้าประกวด และมีชุดการแสดงให้

27/ก.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะธดสามัคคี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะใ

22/มิ.ย./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญให้กับผู้ก่อตั้งโรงเรี

04/มิ.ย./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 27 พ.ค. 59 ร่วมกิจกรรมของดีผักไห่ 59

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมกับอำเภอผักไห่ โดยทางอำเภอผักไห่จัดงานของดีผักไห่ 59 ทางโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมก

30/พ.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

27/ม.ค./16 - ลาดชะโดสามัคคี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม