ราษฎร์นิยม
นางกรชนก สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม

นางกรชนก  สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม

19/พ.ย./19 - ราษฎร์นิยม
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 27 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

28/ก.ย./17 - ราษฎร์นิยม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

27/ก.ค./17 - ราษฎร์นิยม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27/ก.ค./17 - ราษฎร์นิยม
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เมื่อวัน

20/ก.ค./17 - ราษฎร์นิยม
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ นนทบุรี

วันที่่ 14 กรกฎาคม 2560
นายชลธี  ยังตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

18/ก.ค./17 - ราษฎร์นิยม
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ จังหวัดนนทบุรี

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม

14/ก.ค./17 - ราษฎร์นิยม
ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

การจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจดีเพื่อพ่อ จังหวัดนนทบุรี มาปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 11 กรกฎา

13/ก.ค./17 - ราษฎร์นิยม
ส่ง"ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง

โรงเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดีประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์) สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

29/มิ.ย./17 - ราษฎร์นิยม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โรงเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

05/มิ.ย./17 - ราษฎร์นิยม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม