ราชวินิต-นนทบุรี
สพม.3 นิเทศ กำกับ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้

26/พ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี มอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการ นำโดยกลุ่ม

22/พ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและติดตาม

20/พ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2563

12/พ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
เข้ารับการนิเทศและติดตาม

เข้ารับการนิเทศและติดตาม
 

18/ก.พ./19 - ราชวินิต-นนทบุรี
เข้าอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เข้าอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 

18/ก.พ./19 - ราชวินิต-นนทบุรี
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

06/ก.พ./19 - ราชวินิต-นนทบุรี
ประเมินและตรวจสอบ จาก สพม.3

ประเมินและตรวจสอบ สพม.3

06/ก.พ./19 - ราชวินิต-นนทบุรี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพม.3

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพม.3

04/ก.พ./19 - ราชวินิต-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม