ราชวินิต-นนทบุรี
กิจกรรมทำบุญตักบาตร โรงเรียนวิถีพุทธ

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกร

18/ธ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เรื่อง ขวดสร้างค่า

   วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ ศรพรหมมาศ น

18/ธ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม

05/ธ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม

05/ธ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี มอบหมายให้ นายวรจักร์ ถาวรกุล  และ นางสาวร

03/ธ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  ดร.ชาคริส ภู่งาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นายวรจักร์ ถาวรกุล และ นางสาวรัมภาภัสร์

03/ธ.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ นำโดย ดร.ชา

27/พ.ย./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ดำเนินการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่

26/พ.ย./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "

   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขี

23/พ.ย./20 - ราชวินิต-นนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

   วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ

22/ต.ค./20 - ราชวินิต-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม