รัตนาธิเบศร์
พิธีต้อนรับนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยกา

03/พ.ย./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบ

27/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบ

27/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศ และศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  จัดพิธีบรรพชาสามเณ

24/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
ประเมินโรงเรียนสุจริต

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายมานะ พุ่มบัว  รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานประเมินโรงเรียนสุจริต  พร้อมด้วยนายประโยชน์ มณี

16/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
มาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษา “มาตรฐานการปฏิบัติงานมัธย

09/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560

นายชาพร จุลินทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6/1) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั

09/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราช ปี 60

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายสุเพชร ยอดตา นางอรพร เพ็ง

05/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการและนางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ร่วมลงนามคว

05/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม