รัตนาธิเบศร์
อุ่นไอรัก...พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น

 ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายปิติ​ ยางกลาง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​รัตนา​ธิเบศร์ เข้าร่วมพิธีลงนามส่ง​มอบยานพาหนะรถยนต์​ตรวจการ​

22/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
เรียนปรับพื้นฐานความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

 ๑๙-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กำหนดให้นักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

19/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
รับรายงานตัวนักเรียนเพิ่มเติม (รอบ ๒)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ได้พิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ใน

18/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๘-๙ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เปิดรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔

09/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้ารับประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

02/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวนภาลัย ปัทมโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ที่สอบ O-NET รายวิ

01/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
รำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมรำบวงสรวงและวางพานพุ่มสักการะใ

31/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และระดับชั้นมัธย

31/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษ

31/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

 ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

27/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม