รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ภาคเรียนที่ 1

๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับลงทะเบียนวิชา

02/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับลงทะเบียนวิชา

01/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีถวายราชสักการะ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยนายปิ

31/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ค่าย “Energy and Environmental Green School Camp”

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมค่าย “Energy and Environmental Green School Camp” ข

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4

 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ประกวดระเบียบแถว

  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยลูกเสือกองร้อยพิเศษ สามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและได้รับรางวัล

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
รับรางวัลครอบครัวพอเพียง

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยครูสุขจิตต์ สินสมบูรณ์,ครูศศิธร ระดม,ครูสิทธิพร ประทีปแ

23/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยคณะครูและนักเรียนระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเวีย

23/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
รำถวายพระพร งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ศูนย์นาฏศิลป์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนางสาวธนสุชาพร มิ่งขวัญ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ได้นำตัวแท

07/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม