รัตนาธิเบศร์
การแข่งขัน E-SPORT

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์และนายวรพงษ์ เถาว์ชาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย

15/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระด

14/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม

14/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติ

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

13/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุป

12/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
นิทรรศการวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 "SHOW PROUD

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดนิทรรศการวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 “SHOW PROUD ชาวร

08/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสหัสวัต เนื้อทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได

06/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
ค่ายอบรมสะเต็มศึกษา

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมสะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Ed

06/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
โครงการโรงเรียนสีเขียว

พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับประเทศ “โรงเรียนที่มีบ้านนักเรียนมีการลดใช้พลังงานร้อยละ 5 ประเภทนักเรียนน้อยกว่า

02/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม