รัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายปิติยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือทางว

28/พ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

มื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมทีมงานกลุ่มบริหารงานวิชาก

22/พ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
โครงการบริการวิชาการ

ในวันที่ ๓๐ เมษายน และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง ๙ ตา

02/พ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
เด็กเก่ง..ลูกเจ้าพระยา

 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คนที่สอบ GATไทยเชื่อมโย

10/เม.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันตรุษจีน

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อให้

16/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขัน E-SPORT

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์และนายวรพงษ์ เถาว์ชาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย

15/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระด

14/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม

14/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติ

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

13/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุป

12/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม