รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๕ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวณภัทร เสน

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๓ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ เด็กหญิงชนะวรรณ นัดกลิ่น,

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน และการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๐ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวกรองกนก กะการดี, นางสาวณฐา เ

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญย

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ และการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๘ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นายชาญยุทธ จันทรานนท์ และ

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ค

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวนิดา พรมเ

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ขอแสดงความยินดีกับนายชาติเชื้อ สุธนาพันธ์ และนายภาราดา แววเส็ง

         นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีกับนายชาติเชื้อ สุธ

05/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

      โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชก

04/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปี

02/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม