รัตนาธิเบศร์
กองเกียรติยศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดนนทบุรี

กองเกียรติยศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถา

03/ก.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
้ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี่หนาน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจี

27/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่รำลึก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเ

27/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
อบรมโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณ

19/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแล

13/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา นัก

10/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑, ๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ๔ พร้อมทั้งมีการคัดเลื

08/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK โด

07/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
วันสิ่งแวดล้อมโลก

 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและบุค

06/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
วันงดสูบบุหรี่โลก

 ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันงดสูบบุหรี่โลก” ในการนี้งานสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กำหนดจั

05/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม