รัตนาธิเบศร์
ทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.)

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๘ (นางสาวนาถชรถ ปานดี) รุ่นที่ ๙(นายพีระกานต

13/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
Google App for Education

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานคอมพิบเตอร์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้อบรม Google App for Education ขึ้นเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ในกา

02/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
อบรมศิลปะแห่งความสุข (Art of Happiness)

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดอบรมศิลปะแห่งความสุข (Art of Happiness) เพื่อให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปร

02/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
อบรม Logbook Teacher

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook

02/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กับมหา

31/ต.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
มอบทุนการศึกษา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในงานวันที่ระลึกเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

09/ก.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
วันที่ระลึกเจ้าพระยาฯ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อน้อมรำลึก

09/ก.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
One Day Camp At School 2018

ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอั

06/ก.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมอบรมการสร้างจิตอาสา ฉันคือ ฮีโร่ (I AM HERO)

ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างจิตอาสา ฉันคือ

04/ก.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ต้อนรับคณะกรรมการเทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์พร้อมทั้งคณะครู เข้าต้อนรับคณะกรรมการจาก

25/มิ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม