รัตนาธิเบศร์
โครงการคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

               นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในโครงการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการให้ผู้เรียน

24/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ป

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

               นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของขวัญ ให้กับนักเรียนที่ได

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการบริการวิชาการ แนะแนวเพื่อพบทางก้าวย่างสู่รั้วรัตนาธิเบศร์

                โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี โดยงานแนะแนว จัดโครงการบริการวิชาการ แนะแนวศึกษาต่อเพื่อเป็นการป

20/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
งานนิทรรศการวิชาการ “SHOW PROUD” ชาวรัตนาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิ

18/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
เข้าร่วมพิธีรับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019

          นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมพิธีรับรางวัล

18/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
ผู้อำน​ว​ยการ​และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษา​วิชา​ทหาร​ชาย

          วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2563 นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าระดั

12/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน

12/ก.พ./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

          นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ด้วยโรงเรียนรัตนา

27/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขัน boardgames start up ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

          วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน boardgames start up ระดับมัธยมศึกษาและประกา

27/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม