รัตนาธิเบศร์
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายอภิวัฒน์ ถ

11/ก.พ./19 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายอภิวัฒน์ ถ

11/ก.พ./19 - รัตนาธิเบศร์
กีฬา RATTANA GAMES ๒๐๑๘

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “รัตนาเกมส์ ๒๐๑๘” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเ

07/ธ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจ

01/ธ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาริณี วังธนะรุ่งโรจน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการเสนอผลงานโคร

27/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
ทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.)

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๘ (นางสาวนาถชรถ ปานดี) รุ่นที่ ๙(นายพีระกานต

13/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
Google App for Education

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานคอมพิบเตอร์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้อบรม Google App for Education ขึ้นเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ในกา

02/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
อบรมศิลปะแห่งความสุข (Art of Happiness)

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดอบรมศิลปะแห่งความสุข (Art of Happiness) เพื่อให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปร

02/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
อบรม Logbook Teacher

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook

02/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กับมหา

31/ต.ค./18 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม