รัตนาธิเบศร์
การทดสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะขึ้น

25/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

22/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลการประกวดภาพถ่ายรองชนะเลิศอันดับ 1

นายธีรพัฒน์ อิ่มเอิบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  เข้ารับรางวัลการประกวดภาพถ่ายรองชนะเลิศอัน

07/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวั

07/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

27/ก.พ./19 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายอภิวัฒน์ ถ

11/ก.พ./19 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายอภิวัฒน์ ถ

11/ก.พ./19 - รัตนาธิเบศร์
กีฬา RATTANA GAMES ๒๐๑๘

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “รัตนาเกมส์ ๒๐๑๘” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเ

07/ธ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจ

01/ธ.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาริณี วังธนะรุ่งโรจน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการเสนอผลงานโคร

27/พ.ย./18 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม