รัตนาธิเบศร์
รำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมรำบวงสรวงและวางพานพุ่มสักการะใ

31/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และระดับชั้นมัธย

31/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษ

31/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

 ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

27/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ซ้อมใหญ่เพื่อรำบวงสรวงในงานระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และนางกนกวรรณ บุญปลูก หัวหน้าศูนย์นาฏศิลป์ นำคณะครูและ

27/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การทดสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะขึ้น

25/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

22/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลการประกวดภาพถ่ายรองชนะเลิศอันดับ 1

นายธีรพัฒน์ อิ่มเอิบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  เข้ารับรางวัลการประกวดภาพถ่ายรองชนะเลิศอัน

07/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวั

07/มี.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

27/ก.พ./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม