รัตนาธิเบศร์
พิธีวางพวงมาลา​ เนื่องในวันคล้าย​วันถึงแก่อสัญกรรม​ ท่านเจ้าพระยา​

            วันพุธ​ที่  ๙  กัน​ยา​ยน  ๒๕๖๓  โรงเรียน​รัตนา​ธิเบศร์​ จัดพิธีวางพวงมาลา​ เนื่องในวันคล้าย​วันถึงแก่อสัญ

09/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/

           สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ดำเนินงานโครงการด้านบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ระดับภาค จำนวน ๒ โคร

09/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว

                โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยครูและนักเรียน เข้

09/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

             โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตา

17/ส.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12/ส.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
นายปิติ ยางกลาง ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​รัตนา​ธิเบศร์​

           วันที่ ๕ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ นายปิติ  ยางกลาง  ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​รัตนา​ธิเบศร์​ รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดี

05/ส.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

              วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา

31/ก.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ครั้งที่ ๒

                นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ 

17/มิ.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

                        โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับม

17/มิ.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

                 ผอ.ปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “เพิ่มศ

29/พ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม