รัตนาธิเบศร์
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมิน "โรงเรียนคุณธรรมนนทบ

27/ส.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

   ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู

21/ก.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ต้อนรับผู้บริหารคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี

12/ก.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

กองลูกเสือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำ

03/ก.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
กองเกียรติยศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดนนทบุรี

กองเกียรติยศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถา

03/ก.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
้ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี่หนาน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจี

27/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่รำลึก” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเ

27/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
อบรมโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณ

19/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแล

13/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา นัก

10/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม