รัตนาธิเบศร์
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรณีพิเศษ

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้นเรียน และคุณครูที่ปรึกษา ได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรณีพิเศษ สำห

23/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
วันเกียรติยศเพชรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ปี 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2560 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน มอบเกียร

16/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
กีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษา นนทบุรี ครั้งที่ 8

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

15/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล รัตนาธิเบศร์ 2560

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล ซึ่งได้รับเกีย

08/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

   วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีพระราชสักการะแด่พระบา

02/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
ศึกษาดูงานกลุ่มกิจการนักเรียน

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยท่านผู้อำนวยการ นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วย คณะครูกลุ่ม

02/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โครงการสอนประกอบคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดโครงการสอนประกอบคอมพิวเตอร

01/มี.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ในระดับช

22/ก.พ./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ท่านผู้อำนวยการนายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ  ได้มอบเ

21/ก.พ./17 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมแสดงความยินดีกับ ม.6 ที่ได้รอบโควต้าและสอบตรง ปี 2560

ท่านผู้อำนวยการ นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าระดับชั้นเรียน คุณครู

21/ก.พ./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม