รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.3

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.3 จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยม

27/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.3 ได้รับรางวัล EGAT Green Learning Awards

วันที่ 25 มกราคม 2560  นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ นายพะโยม ชิณวงศ์

26/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.3 ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้นำคณะผู้ฝึกสอน คณะคุณครูและหัวหน้าระดับชั้นเรียน เดินไปเยี่ยมค่ายฝึกนักเรียน รด.

26/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.3

วันที่ 26 มกราคม 2560 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดพีธีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ไ

26/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม เขต.3 จัดโครงการเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ภาคเร

25/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.ร. รัตนาธิเบศร์

20/01/2560 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุเพชร ยอดตา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะผู้

20/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ร.

19/01/2560 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นการจัดกิจกรรมเตรียมค

20/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์"

เมื่อวันที่  16 มกราคม 2560 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น โดยท่าน ผอ.สุเพชร ยอดตา และท่านรองฯ

18/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นนทบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2560 คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นนทบุรี และเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

17/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ผอ.สุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  และนางอรพร เพ็งศิริ ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริการทั่วไป  ได

17/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม